logo

Inschrijvingen - Eerste jaar​

Kies je voor een school met een brede, oriënterende eerste graad en een brede bovenbouw met STEM-richtingen en voel je wat voor het schoolproject en de cultuur van Sint-Rita Campus Technologie… dan kan je je inschrijven. We heten jou graag welkom op onze school.

Sint-Rita Campus Technologie werkt met een digitaal centraal aanmeldingsregister (CAR). Waarom? In onze school geldt een maximumcapaciteit. Wij kiezen voor een leerlinggerichte werking en waken daarom over onze klasgrootte. Scholen met een maximumcapaciteit zijn wettelijk verplicht om met een digitaal aanmeldingsregister te werken. Sint-Rita Campus Technologie werkt samen met de secundaire scholen van de scholengroep Kontich-Hove: Sint-Jozefinstituut Kontich, Sint-Rita Campus College Kontich, Sint-Rita Campus Technologie Kontich en het Regina Pacisinstituut Hove. De scholengroep organiseert en beheert dit digitaal aanmeldingsregister 

EERST AANMELDEN DAN INSCHRIJVEN

WANNEER MELD IK MIJN ZOON OF DOCHTER AAN?

Tussen 25 maart 2024 (9.30 uur) en 19 april 2024 (17 uur) loopt de aanmeldingsprocedure voor het eerste jaar van het secundair onderwijs: https://meldjeaansecundair.antwerpen.be/. 

 

Het tijdstip waarop je je kind binnen deze periode aanmeldt, heeft geen invloed op de verdeling van de vrije plaatsen. Je kan dus rustig je tijd nemen.

VOOR WELKE SCHOLEN MELD JE AAN?

 • Meld je voor meerdere scholen aan om je kansen op een plaats te vergroten.

 • Zet de scholen altijd in volgorde van voorkeur. 

 • Heb je recht op voorrang? Meld je kind dan altijd aan voor die school, zo ben je zeker van een plaats. Als dit niet jullie favoriete school is, dan plaats je deze school lager op jullie voorkeurslijst. Je kan dus op hetzelfde moment ook voor scholen aanmelden waarvoor je geen recht op voorrang hebt. Je behoudt je recht op voorrang, tenzij je een plaats krijgt toegekend in een school die hoger op jullie voorkeurslijst staat.

 • Overweeg je keuze zorgvuldig. Bekijk samen met je kind het studieaanbod in de hogere jaren. Op www.onderwijskiezer.be vind je meer info over de verschillende studierichtingen en scholen. Je kind kan er ook een test doen om te ontdekken waar zijn of haar interesses liggen. 

HOE MELD JE AAN?

 • Surf naar meldjeaan.antwerpen.be en klik op ‘Meld hier aan voor het eerste jaar van het gewoon secundair onderwijs’.

 • Kies een gebruikersnaam en paswoord wanneer je je kind aanmeldt. Bewaar je gebruikersnaam en paswoord. Je hebt deze nodig als:

  • je je gegevens wil nakijken

  • je je gegevens wil veranderen. Dat kan tot en met vrijdag 19 april 2024 om 17 uur.

  • je het resultaat van je aanmelding wil bekijken.

 • Volg de stappen op het scherm. Geef zeker een correct gsm-nummer op en een e-mailadres dat je actief gebruikt. Heeft je kind recht op voorrang in een van de gekozen scholen? Duid dit dan zeker aan!

HOE LOOPT HET DAN VERDER?

 • Op woensdag 8 mei 2024 krijg je een e-mail en een bericht in je postvak op meldjeaan.antwerpen.be. Daarin staat of je je kind kan inschrijven. Als je geen e-mailadres hebt opgegeven, ontvang je ook een brief. Heb je die dag geen e-mail of bericht ontvangen? Contacteer dan de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185.
 • Kreeg je geen school van je voorkeur? Wat dan?
  • Als er geen plaats is voor je kind in de scholen van jouw voorkeur, dan sta je automatisch op de wachtlijst van die scholen. Er kan altijd nog een plaats vrijkomen voor je kind. De school contacteert je en is daarbij verplicht de volgorde van de wachtljist te respecteren. Geef daarom bij het aanmelden zeker een correct telefoonnummer en een e-mailadres op. De wachtlijst geldt tot 7 oktober 2024. 
  • Vanaf 8 mei 2024 om 12 uur vind je op meldjeaan.antwerpen.be in welke scholen er nog vrije plaatsen zijn. Inschrijven in die scholen kan vanaf 14 mei 2024 om 9 u.

SCHRIJF JE KIND IN​

Als je kind is aangemeld, is het nog niet ingeschreven. Je moet je zoon of dochter nog inschrijven in de school die vermeld staat in het bericht dat je ontvangt.

 • Wanneer?
  Tussen dinsdag 14 mei 2024 en maandag 10 juni 2024. Let op: je ticket vervalt na 10 juni!
 • Hoe?
  Contacteer de school die wordt vermeld in het bericht of de e-mail. De school informeert je hoe je je kind kan inschrijven.

Als je een plaats krijgt op onze school, zullen wij je zelf contacteren. We bezorgen je via mail een digitale link waarmee je een afspraak kan maken voor de inschrijving  op woensdag 22 mei 2024  tussen 13 u. en 20.30 u.

EXTRA INFO​

Meld je aan voor 1A of 1B?

 • Kinderen die hun getuigschrift basisonderwijs behalen, melden aan voor 1A. Slechts uitzonderlijk kunnen zij aanmelden voor 1B (alleen mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, die bij voorkeur advies vraagt aan het CLB van de lagere school).
 • Kinderen die hun getuigschrift basisonderwijs niet behalen, melden aan voor 1B.
 • Kinderen die nog niet zeker zijn of ze hun getuigschrift zullen behalen, melden aan voor zowel 1A als 1B.

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

 • Na de aanmeldperiode geeft een deurwaarder elk kind een willekeurig nummer, per school waarvoor het aangemeld is.
 • Kinderen met voorrang krijgen eerst een plaats in de school waar ze voorrang hebben, dan volgt de rest van de kinderen.
 • Kinderen met het laagste nummer krijgen als eerste een plaats. Eerst krijgt nummer 1 een plaats, dan nummer 2, dan 3 … tot alle plaatsen van de school zijn opgevuld.      
 • Een kind dat op meerdere scholen een plaats heeft, krijgt enkel een plaats op de school die het hoogst op zijn of haar voorkeurslijst stond. Alle scholen die lager staan dan de school waar je kind een plaats heeft, vallen weg
 • Om nog meer kinderen hun eerste keuze te geven, werken we met een extra stap. In een laatste ronde bekijkt het programma of er keuzes zijn die elkaar blokkeren: kregen er kinderen een ticket in elkaars eerste school van voorkeur? Dan worden die tickets automatisch geruild. 

Hulp nodig?

Heb je nog vragen? Je kan ons steeds contacteren via info@ritatechnologie.be.