logo

Communicatie met ouders

Op onze school vinden we ouderbetrokkenheid heel belangrijk. We zien de ouder als een volwaardige partner en rekenen op wederkerigheid in de zorg voor de leerling.

We verwachten van de ouder dat via Smartschool het schoolresultaat, de houding en berichtgeving rond de leerling minstens wekelijks wordt opgevolgd. We rekenen op bereikbaarheid van de ouder om zo goed in communicatie te kunnen gaan. Het mee ondersteunen van de schoolafspraken is een belangrijk onderdeel in het proces waarin we samen de groei naar volwassenheid van de leerling volgen in de context van ‘in dialoog gaan versus loslaten’.

We verwachten van de ouder aanwezigheid op al de oudercontacten, liefst samen met de leerling.

september Infoavond nieuwe ouders Ouders van nieuwe leerlingen
oktober Individueel oudercontact met de klastitularis en vakleraars Alle ouders
december Individueel oudercontact met de klastitularis en vakleraars Alle ouders
april Individueel oudercontact met de klastitularis en vakleraars Alle ouders
juni Individueel oudercontact met de klastitularis en vakleraars Alle ouders