logo

Doorstroom

Algemene vakken BW TW BCW TWE MTC
3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar 5de jaar 6de jaar 5de jaar 6de jaar 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Frans 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Engels 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Geschiedenis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Wiskunde 5 5 5 5 5 5 8 8 5 5
Leren en leven 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Informatica 1 1 1 1 1
Jouw keuze in BCW
Biologie 10 11 12 13
Chemie
Fysica
Biotechnologische Wetenschappen
Jouw keuze in TWE
Biologie 10 11 9 10
Chemie
Fysica
Elektriciteit
Mechanica
Jouw keuze in MTC
Biologie 12 13
Chemie
Fysica
Elektriciteit
Mechanica
Elektronica
Totaal 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32